Конференції

ВЗАЄМОДІЯ СКЛАДОВИХ САМОЗМАЩУВАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 900 ТА 950 °С

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1883

Анотація

Показано, що у процесі спікання порошкової композиції Cu–Ni–Р–MоS2 у водні при температурі 900 і 950 °С синтезується самозмащувальний композиційний антифрикційний матеріал з мікрогетерогенною структурою. Встановлено, що структура самозмащувального композиційного антифрикційного матеріалу, сформована при 900 °С, представляє собою α-твердий розчин нікелю у міді, зміцнений складним фосфідом MоNiP, у якому розподілений складний сульфід молібдену Cu23S4. Виявлено, що за температури 950 °С в результаті взаємодії дисульфіду молібдену з воднем значна його частина утворює сульфід міді Cu2S і фосфід молібдену MoP. Структура самозмащувального композиційного антифрикційного матеріалу, сформована при 950 °С, відрізняється від попередньої кількістю α-твердого розчину нікелю у міді, видом (МоР) і вмістом зміцнюючої фази в ньому, а також видом (Cu23S4 і Cu2S) і кількістю антифрикційної структурної складової.


ВЗАЄМОДІЯ, САМОЗМАЩУВАЛЬНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА, СТРУКТУРНА СКЛАДОВА, ТЕМПЕРАТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД