СТРУКТУРА КОМПОЗИТІВ Si3N4–Y2O3–Al2O3 І TiN–AlN, КОНСОЛІДОВАНИХ У МІКРОХВИЛЯХ (2,45 ГГц)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1892

Анотація

Досліджено процес консолідації нанокомпозиційних порошків тугоплавких нітридів (TiN, Si3N4, AlN) у мікрохвильовому полі (2,45 ГГц) до температури 1550 °С. Вивчено особливості структуроутворення у спечених зразках з відношенням довжини до висоти (ширини) l/h >> 5. Спечені в мікрохвилях нанокомпозити мали неоднорідну структуру з розміром зерен від 100 нм до 1 мкм. Проведено порівняльний аналіз структури і механічних властивостей композитів, консолідованих методами мікрохвильового і традиційного (резистивного) нагріву.


ALN, SI3N4, TIN, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, СТРУКТУРА