Конференції

Дослідження течії шлікеру при компютерному моделюванні технології інжекційного формування

 
В.Г.Ткаченко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/18

Анотація

Представлено результати комп"ютерного моделювання нелінійної течії шлікеру під час його інжекції у форму. Реологічне рівняння шлікеру в якості параметра містить концентрацію наповнювача (частинок). Побудовано поля швидкостей течії шлікеру для різних концентрацій порошку. Для визначення ефективної в"язкості шлікеру розраховувалось поле швидкостей деформацій, на основі якого знаходились середні характеристики по всій репрезентативній комірці. Знайдені таким чином середні характеристики ефективної в"язкості враховують форму частинок, їх орієнтацію та концентрацію.