Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ ЗА УЧАСТЮ ПРОДУКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДУ ЗАЛІЗА НАНОРОЗМІРНИМ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИМ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1919

Анотація

Вивчено особливості структуроутворення спеченої без тиску кераміки на основі оксиду алюмінію за участю синтезованих дисперсних порошкових продуктів у системі SiC–Fe2O3, як лігатури. Встановлено, що високодисперсні частинки фаз лігатури сприяють зміцненню алюмооксидної матриці. Досліджено механічні властивості отриманих композиційних матеріалів та проведено їх тестування у якості ріжучого інструменту.


ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЗАЛІЗА, РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАТ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ, СТІШОВІТ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ВУГЛЕЦЮ В КАРБІДІ КРЕМНІЮ