ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ ПІД ВПЛИВОМ КОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ

   
А.Д.Панасюк,
 
В.В.Пасічний,
  
О.В.Коротеєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1920

Анотація

Вивчено поведінку кераміки систем ZrB2–MoSi2(SiC) та ZrB2–SiC–ZrSi2 в умовах концентрованого сонячного опромінення. Досліджено вплив домішок силіциду цирконію та силіциду молібдену на формування захисних оксидних шарів на поверхні ультрависокотемпературної кераміки на повітрі при високих температурах з метою контрольованого керування процесом утворення щільної захисної плівки, що забезпечує високий рівень службових характеристик матеріалів. Вивчено структуру та склад окиснених матеріалів. Встановлено, що найбільшу корозійну стійкість має кераміка системи ZrB2–MoSi2.


КОНЦЕНТРОВАНЕ СОНЯЧНЕ ОПРОМІНЕННЯ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КЕРАМІКА