ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ СТРУМОПІДВОДЯЩИХ КОНТАКТІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ОЛОВА

А.Г.Гончар,
 
Б.М.Рудь,
 
М.І.Сіман,
 
Є.Я.Тельников,
 
А.О.Рогозінська,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1923

Анотація

Досліджено вплив матеріалу контактів, виготовлених із срібловмісної пасти та пасти на основі бориду нікелю, на властивості товстих плівок на основі дисперсного SnO2. Нанопорошок Sn0,97Sb0,03O2 вводили до складу товстоплівкової композиції для інтенсифікації процесу консолідації плівки в умовах термообробки та її адгезії до підкладки, а також для регулювання питомого електроопору. Використано методи рентгенофазового аналізу та електронної мікроскопії. Вивчено залежності електроопору плівок від складу струмопровідної фази. Досліджено вплив температури термообробки на електроопір і вольтамперні характеристики плівок на срібних і нікелевих контактах. Показано, що виготовлені з пасти на основі порошку Ni3B контакти можна використовувати для плівок на основі SnO2, температура термообробки яких не перевищує 1073 К, зокрема, для чутливих елементів газових сенсорів.


ДІОКСИД ОЛОВА, ЕЛЕКТРООПІР, КОНТАКТИ, НАНОПОРОШОК, ТОВСТА ПЛІВКА