ВУГЛЕЦЬ В НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ: ВІД ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ ДО ГРАФЕНУ

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1929

Анотація

Представлено історичний розвиток технологій, знань та застосувань різнорідних форм і алотропних модифікацій вуглецю як компонента і основи вуглеграфітових, газофазних, наноструктурних та композиційних матеріалів, а також розвиток та реалізація проблеми синтезу фаз високого тиску і надтвердих матеріалів на основі алмазу. Подано хронологію найважливіших розробок, відкриттів і застосувань вуглецю та матеріалів на його основі.


, ВИСОКОМОДУЛЬНІ ВУГЛЕЦЕВІ ВОЛОКНА, ВУГІЛЛЯ, ВУГЛЕЦЕВІ КОМПОЗИТИ, ВУГЛЕЦЕВІ ТКАНИНИ, ВУГЛЕЦЬ, ГРАФЕН, ДЕТОНАЦІЙНИЙ АЛМАЗ, КОКС, НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, НАНОТРУБКА, ПІРОВУГЛЕЦЬ, ПІРОГРАФІТ, СИНТЕТИЧНИЙ АЛМАЗ, ФУЛЕРЕН, ФУЛЕРИТ, ХРОНОЛОГІЯ РОЗРОБОК І ВІДКРИТТІВ