Конференції

ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ ПРИ АЗОТУВАННІ ДИСИЛІЦИДУ ВАНАДІЮ

 
Г.М.Макаренко,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1939

Анотація

Методами рентгенівської дифрактометрії, хімічного аналізу та просвічувальної електронної мікроскопії вивчено еволюцію мікроструктурних та фазових перетворень при азотуванні попередньо механоактивованого порошку дисиліциду ванадію. Встановлено, що на початковому етапі азотування (1000–1100 °С) процес фазоутворення відбувається з диспергуванням приповерхневих зон частинок VSi2 та формуванням нітриду ванадію складу V2N та нітриду кремнію α-модифікації. З підвищенням температури азотування процес фазоутворення протікає з розшаруванням частинок і формуванням нітриду ванадію переважно складу VN, а також нітриду кремнію α- та β-модифікацій. Азотування при 1400 °С механоактивованого порошку дисиліциду ванадію дозволяє в єдиному процесі синтезувати високодисперсний композиційний порошок системи нітрид кремнію–нітрид ванадію. Порошок формується у вигляді пухких агрегатів, що складаються з частинок розміром 50 нм.


АГРЕГАТИ, АЗОТУВАННЯ, ДИСИЛІЦИД ВАНАДІЮ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШОК, НАНОЧАСТИНКИ, НІТРИД ВАНАДІЮ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ФАЗОУТВОРЕННЯ