Конференції

ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Co

Н.І.Усенко,
 
М.О.Шевченко,
 
Н.В.Котова,
 
В.В.Березуцький,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1949

Анотація

Методом високотемпературної калориметрії досліджено парціальні для алюмінію та інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів бінарної системи Al–Co при 1870 ± 5 К в інтервалі складів 0 < хСо < 0,25. Проведено порівняльний аналіз енергетики сплавоутворення Al з металами другої половини ряду 3d-металів.


АЛЮМІНІЙ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАЛОРИМЕТРІЯ, ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ, КОБАЛЬТ