Конференції

ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОТЕРМІЧНОГО ЕФЕКТУ НА МІЖФАЗНІЙ МЕЖІ ПРИ ЗМОЧУВАННІ, ОДЕРЖАННІ КОМПОЗИТІВ І ПАЯННІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ю.В.Найдіч,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1950

Анотація

Методом лежачої краплі з використанням капілярного очищення поверхні вивчено змочування деяких неметалів з нанесеними на них плівками нікелю розплавом алюмінію в вакуумі при температурі 700°С. Встановлено, що порогова товщина змочування для більшості матеріалів складає 150 нм, а для базальту — 400 нм. Має місце висока ступінь змочування. Це пояснюється тим, що металевий розплав краще змочує металічні покриття, ніж неметалічні матеріали, на котрі нанесено покриття; до того ж, в системі відбувається екзотермічна реакція з утворенням алюмінідів нікелю.


АЛЮМІНІЙ, ЕКЗОТЕРМІЧНА РЕАКЦІЯ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, НІКЕЛЕВА ПЛІВКА, ПАЯННЯ