Конференції

КОРОЗІЯ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ AlN–TiN У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1951

Анотація

За допомогою методів потенціодинамічних поляризаційних кривих, рентгенівського фазового аналізу та Оже-електронної спектроскопії вивчено корозійну поведінку нітридної композиційної кераміки різного складу, зокрема систем AlN–TiN, 3AlN–TiN, AlN–3TiN та Ti2AlN, у 3%-ному розчині NaCl, що імітує морську воду. Найбільш корозійностійкими виявилися зразки системи AlN–TiN. В результаті зростання анодної поляризації цих зразків до 1,20 В (від стаціонарного потенціалу –0,22 В) їхня поверхня стала виключно запасивованою, зразки практично перестали розчинятися. За більш позитивних анодних потенціалів на поверхні зразків AlN–TiN формувалася надтонка захисна плівка — двофазне покриття, яке складалося з гідроксиоксиду алюмінію AlООН та титанату натрію Na4TiО4. Інші композиційні кераміки не характеризуються такою виключною стабільністю: на відповідних анодних поляризаційних кривих спостерігаються більш протяжні ділянки активного розчинення. Для зразків порівняно корозійностійкої кераміки системи 3AlN–TiN продуктами корозії є поверхневі плівки, що складаються з двох фаз: гідроксиоксиду алюмінію AlООН і гідроксиду Al(ОН)3 структури байєриту. При цьому нітрид Ti2AlN виявився найменш корозійностійким. Керамічний композит системи AlN–TiN може бути рекомендований як найбільш корозійностійкий конструкційний матеріал для використання у середовищі морської води.


ЗАХИСНА ПЛІВКА, КОМПОЗИТИ ALN–TIN, 3ALN–TIN, ALN–3TIN І TI2ALN, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МЕТОД ПОТЕНЦІОДИНАМІЧНИХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ КРИВИХ, МОРСЬКА ВОДА, ОЖЕ-ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ, РЕНТГЕНIВСЬКИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛIЗ