Конференції

ОТРИМАННЯ НАНОДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ НІТРИДІВ АЗОТУВАННЯМ ПРЕКУРСОРІВ

 
Г.М.Макаренко,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1968

Анотація

Високодисперсні та нанодисперсні композиційні порошки на основі неметалічних нітридів в системах Si3N4–TiN, Si3N4–CrN, BN–AlN та BN–Si3N4 отримано методом азотування прекурсорів. Сформульовано основні критерії вибору прекурсорів для синтезу таких порошків. Особливості азотування проаналізовано на порошках прекурсорів TiSi2, CrSi2, B4Si і AlB2 для механоактивованого и неактивованого станів. Встановлено, що попередня механоактивація прекурсорів значно знизила температури нітридоутворення і дозволила синтезувати нанодисперсні композиційні порошки нітридів з розміром частинок 30–70 нм. Отримані методами гарячого пресування та іскрового плазмового спікання зразки мали дрібнодисперсну мікроструктуру з рівномірним розподілом фаз та кращі фізико-механічні властивості у порівнянні зі зразками, спеченими з порошків, які синтезовані традиційними методами.


АЗОТУВАННЯ, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, НАНОДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, НИТКОВИДНІ КРИСТАЛИ, НІТРИД, ПРЕКУРСОР, СИЛІЦИД, ХІМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ, ЧАСТИНКИ