МІЖФАЗНІ ГРАНИЦІ І ЕНЕРГІЇ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ В КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СИСТЕМАХ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1980

Анотація

На основі методу апріорного псевдопотенціалу запропоновано модель утворення міжфазних границь у квазібінарних евтектичних системах. Обчислено значення енергії поверхні розділу між фазами в боридних і металокерамічних квазібінарних композитах евтектичного складу. Розраховано значення енергії поверхні розділу при різних температурах для систем LaB6–TiB2 та LaB6–ZrB2.


АПРІОРНИЙ ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ЕВТЕКТИКА, ЕНЕРГІЯ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ, МІЖФАЗОВА ГРАНИЦЯ