Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ AlN–TiCrB2 НА ПОВІТРІ
ii. СТРУКТУРА І ФАЗОВИЙ СКЛАД ОКСИДНИХ ШАРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ ПРИ ОКИСНЕННІ НА ПОВІТРІ ДО 1600 °З КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ AlN–TiCrB2

А.Д.Панасюк,
  
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2005

Анотація

Досліджено процеси високотемпературного (до 1600 ºC) окиснення в середовищі повітря композиційних матеріалів системи AlN–TiCrB2 в області концентрацій 5–50% (мас.) TiCrB2. Методами термогравіметрії, металографії, мікрорентгеноспектрального аналізу і скануючої електронної мікроскопії вивчено структуру і фазовий склад оксидних шарів, що формуються в температурному інтервалі 1200–1600 ºC. Встановлено, що в інтервалі температур 1200–1350 ºC при окисненні зразків утворюються нижчі тверді розчини системи Ti–Cr–O (Cr2Ti7O7 і Cr2Ti4O11), α-Al2O3 і TiO2 (рутил). Із збільшенням температури до 1500–1550 ºC продукти окиснення містять Cr2TiO5, β-Al2TiO5 і (AlCr2)TiO3, які утворюють гомологічний ряд ізоморфних твердих розчинів. Вони являють собою дрібнодисперсну самоармовану оксидну плівку, що забезпечує надзвичайно високу жаростійкість (>1600 ºC) керамічних композиційних матеріалів системи AlN–TiCrB2.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, ДРІБНОДИСПЕРСНА САМОАРМОВАНА ОКСИДНА ПЛІВКА, КЕРАМІКА СИСТЕМИ ALN–TICRB2