Конференції

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ ЕКВІАТОМНИХ СПЛАВІВ

   
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2006

Анотація

Проаналізовано великий набір високоентропійних еквіатомних сплавів з метою виявлення основних факторів, що впливають на появу тих чи інших твердих розчинів і хімічних сполук. Встановлено, що основним чинником, який впливає на фазоутворення в високоентропійних еквіатомних сплавах, є усереднена електронна щільність (ел/ат). Показано, що необхідною умовою для утворення високоентропійної σ-фази є наявність елементів, які утворюють σ-фазу в двокомпонентних сплавах у різному поєднанні, а електронна концентрація сплаву повинна знаходитись у межах 6,7–7,3 ел/ат. Фаза Лавеса у високоентропійних еквіатомних сплавах утворюється за усередненої електронної концентрації 6–7 ел/ат при наявності атомів з розбіжністю в розмірах більше 12% і ентальпією змішування менше –30 кДж/моль. Виявлено вплив параметра гратки в ОЦК високоентропійних еквіатомних сплавах на модуль пружності та твердість.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ЕЛЕКТРОННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПАРАМЕТР ГРАТКИ, ТВЕРДІСТЬ