Конференції

Дослідження фізико-хімічних і технологічних характеристик розплавів стекол на основі пісків та нерудних мінералів

 
Г.Ф.Горбачов,
   
Т.П.Трофімова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2027

Анотація

Наведено результати досліджень фізико-хімічних і технологічних характеристик розплавів стекол (поверхневого натягу, температурної залежності в'язкості, кристалізаційної здатності, крайового кута змочування) на основі пісків та нерудних мінералів. Показано, що в залежності від співвідношення компонентів (пісків та доломітів) можна отримувати однорідні розплави з різними показниками в'язкості та кристалізаційної здатності. Збільшення вмісту доломіту призводить до зменшення в'язкості з одночасним підвищенням температури початку кристалізації і звуження інтервалу волокноутворення.


ВОЛОКНА, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗПЛАВИ, СТЕКЛА, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ