Конференції

Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійних виробництв.
Частина 1. Синтез модифікованих мінеральних волокон та їх структура

 
В.М.Клевцов,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2028

Анотація

Розглянуто можливість отримання синтезованих шихт з гірських порід і відходів металургійних (феронікелевих) виробництв. Отримано зразки штапельних, неперервних і грубих волокон різних діаметрів та якості, що можуть знайти застосування як самостійно, так і при виготовленні композиційних матеріалів для різноманітних галузей промисловості (будівельній, хімічній, аграрній та ін,).


ВОЛОКНА, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗПЛАВИ, СТЕКЛА, ФЕРОНІКЕЛЕВІ ШЛАКИ