Конференції

Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійного виробництва.
Частина 2. Дослідження властивостей та структури модифікованих мінеральних волокон

   
Г.Ф.Горбачов,
 
Г.С.Грицак
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2029

Анотація

Досліджено властивості та структуру волокон із гірських порід базальтоподібного складу та відходів феронікелевого виробництва. Показано, що отримані волокна мають підвищені показники температуро- та лугостійкості.


ВОЛОКНА, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗПЛАВИ, СТЕКЛА, ФЕРОНІКЕЛЕВІ ШЛАКИ