Конференції

Раманівська спектроскопія ВN та ВxNуСz структур, сформованих в оптичній печі без каталізаторів

  
Ц.Ястребский
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2033

Анотація

Представлено результати дослідження Раманівської спектроскопії віскерсів з нітриду бору, ВN і ВxNуСzпокриттів, отриманих в оптичній печі без каталізаторів, а також вихідного порошку h-ВN для порівняння.


ВІСКЕРСИ, НАНОТРУБКИ, ОПТИЧНА ПІЧ, СПЕКТРОСКОПІЯ