Інструментальні матеріали на основі ZrB12 

 
А.А.Адамовський,
 
В.М.Падерно,
  
А.В.Євдокимова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2036

Анотація

Розроблено та отримано плавленням композиційні інструментальні матеріали на основі додекабориду цирконію, модифікованого титаном або вольфрамом. Встановлено відсутність взаємодії цих матеріалів з титаном до температури 1000 °С та показано, що їх абразивні порошки по міцності при стисканні перевищують алмазні порошки марки АС6. Це дозволяє рекомендувати нові матеріали як інструментальні для обробки титану та його сплавів. Встановлений взаємозв 'язок між тріщиностійкостю композиційних матеріалів та міцністю при стисканні їх порошків.

 


ДОДЕКАБОРИД ЦИРКОНІЮ, МІЦНІСТЬ, ПОРОШКИ