Конференції

Вплив вмісту карбіду хрому на зносостійкість сплавів системи Fe—Сr—С

А.А.Михайлов,
   
К.С.Чирик,
  
М.С.Ткаченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2038

Анотація

Поставлено завдания підвищення зносостійкості та міцності при згині сплавів  системи Fe—О—С з високим вмістом карбіду хрому, що отримують методом порошковой металургії. Досліджено закономірності формування структури та механічних властивостей в залежності вiд складу сплавів та умов ix отримання. Показано, що підвищення механічних властивостей забезпечує подрібнення зерна. Щільний матеріал з дрібним зерном та унікалъно високою стійкістю при абразивному зносі отримується внаслідок дозування зникаючої при спіканні  pідкої фази.


CR3C2, КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА