Конференції

Формальне визначення ступеня перетворення твердофазної речовини в залежності від складу вихідної газообразної фази

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2044

Анотація

Розглянуто можливість аналізу виходу продуктів реакцій або ступеня перетворення в системі газ—тверде тіло. Наведено графічні дані залежності ступеня перетворення твердої фази від складу газу для різних типів реакцій, що дозволяють оперативно визначити реакційну здатність системи. Отримані дані можуть бути корисними у плануванні і проведенні технологічних процесів.


АНАЛІЗ, ГАЗ, РЕАГЕНТ, СТУПІНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ