Конференції

Про механізм регенерації вольфраму з композиційних матеріалів, що містять мідь, свинець і вуглець

 
В.В.Пасічний,
 
Н.І.Малов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2045

Анотація

Про механізм регенерації вольфраму з композиційних матеріалів, що містять мідь, свинець і вуглець Розглянуто механізм взаємодії композиційного матеріалу, що містить вольфрам, мідь, свинець, з киснем повітря при температурі до 1000 °С при поверхневому нагріванні з використанням концентратора сонячної енергії. Визначено многостадійність окисного процесу. Показано ймовірне утворення поверхневих вольфраматів металів, які блокують поверхню композита і лімітують подальше руйнування композитів.


ВОЛЬФРАМ, КОМПОЗИТ, МЕХАНІЗМ, ОКИСНЕННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЯ