Конференції

Композиційні матеріали на основі дисиліциду молібдену з підвищеною міцністю

В.М.Падерно,
   
С.І.Люкшина
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2046

Анотація

Встановлено, що спрямованою кристалізацією псевдобінарних композицій дисиліциду молібдену MoSi2 з деякими тугоплавкими сполуками, зокрема з диборидами титану ТіВ2, цирконію ZrB2, боридом молібдену Мо2В5, карбідами бору В4С та кремнію SiC, можуть бути одержані композиційні матеріали з більш високими характеристиками міцності, окаліно- та термостійкостю, ніж у індивідуального дисиліциду молібдену.


MOSI2, КОМПОЗИТ, МІЦНІСТЬ, ОКИСНЕННЯ