Конференції

Вплив фазового складу литих високоентропійних сплавів на механічні властивості

   
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2047

Анотація

Для металевих литих багатокомпонентних високоентропійних сплавів (у кількості більше 20) вивчено вплив шихтового складу, фазових складових і структури на механічні властивості в інтервалі температур 20—900 °С. В одно- і двофазних ставах, що включають 5—10 елементів (Sсмеш = 13,3 —19,1 Дж/моль•К), присутні фактори зміцнення (композиційний нарівні кристалічних ґраток і структурний у вигляді об'ємного нанокристалічного стану) розглядаються із залученням тугоплавких металів Ті, Zr, Hf, V, Nb, Та, Cr, Mo, W, а також у сполученні зі зміцненням багатокомпонентними Інтерметалідними фазами: фазою Лавеса с14, σ-фазою І μ-фазою. Встановлено закономірності й особливості зміцнення вивчених сплавів.


БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ІНТЕРМЕТАЛІДНІ ФАЗИ, БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ЗАМІЩЕННЯ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ ОДНО- І ДВОФАЗНІ СПЛАВИ, ЗМІЦНЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРА