Конференції

Особливості взаємодії титана з диселенідами перехідних металів FVA групи в області їх термодинамічної нестійкості

 
В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2051

Анотація

Знайдено неорганічні фізико-хімічні системи з динамічним характером сталості. Показано виникнення сталої нерівноважної структури, для якої притаманне існування усіх вільних елементів і сполук різної стехіометрії. Знайдено концентраційну границю вмісту диселеніду в композиції, за якою різко зменшуються утрати селену.


ДИНАМІЧНИЙ ХАРАКТЕР СТАЛОСТІ, ДИСЕЛЕНІДИ, ДИСИПАТИВНІ СТРУКТУРИ, ТИТАН