Структура сплавів системи Nb—Mo—В в області Nb—NbB—MoB—Mo

О.А.Потажевська,
  
Л.А.Дума,
 
О.І.Довбенко,
 
В.Б.Соболєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2061

Анотація

Литі та відпалені сплави з вмістом бору до 50% (am.) досліджено рентгенівським фазовим аналізом і скануючою (растровою) електронною мікроскопією з локальним рентгеноспектральним аналізом. Температури початку плавлення виміряно пірометрично методом Пірані—Альтертума. За отриманими експериментальними результатами вперше, побудовано проекцію поверхні солідуса системи Nb—Mo—В в області Nb—NbB—MoB—Mo. Знайдено, що борид (Nb3B2) стає стабільним на поверхні солідуса при розчиненні в ньому понад 9,5% (am.) Mo і склади між (Nb0,84Mo0,16 )3B2 та (Nb~0,3Mo~0,7 )3B2 кристалізуються із розплаву. Борид (Nb3B2) утворює високодисперсні евтектики (Nb, Mo) + (Nb3B2) і (Nb, Mo) + (Nb3B2) + (Mo2B).


БОРИД, В—MO—NB, ЕВТЕКТИКА, СОЛІДУС, ФАЗА