Конференції

ГРАДІЄНТНЕ ЛАЗЕРНЕ ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ Zrb2–MoSi2 НА ГРАФІТІ

І.О.Подчерняєва,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2068

Анотація

Отримано високотемпературне покриття системи Zrb2–MoSi2 на графіті шляхом імпульсного лазерного оплавлення на повітрі зразка графіту із заздалегідь нанесеними на робочу поверхню порошковими шарами. Показано, що лазерне оплавлення супроводжується інтенсивним фазоутворенням в шарах і на міжфазній границі. Основними фазами поверхні є: ZrB2, МоSi2, Mo5Si3 та ZrC. Показано, що покриття формується за участі рідкої фази у вигляді структури, армованої волокнами завтовшки ~1 мкм. Воно характеризується градієнтною зміною складу у напрямку до основи: кількість ZrC збільшується, а ZrB2 — відповідно, зменшується у напрямку до графітової підкладки. Ця зміна складу передбачає підвищену адгезійну міцність покриття.


ГРАФІТ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ЛАЗЕРНЕ ПОКРИТТЯ, СКЛАД, СТРУКТУРА