Конференції

Металофлюоритні та перовскітні аноди для твердооксидних паливних комірок

 
О.О.Васильків
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2085

Анотація

Виконано огляд та аналіз робіт, присвячених дослідженню анодних матеріалів на основі металофлюориту та перовскіту для твердооксидних паливних комірок. Висвітлено стан сучасних розробок в області нових матеріалів для анодів. Зокрема, розглянуто вплив методів синтезу порошків, мікроструктури та хімічного складу анодів на їх властивості. Крім того, розглянуто такі важливі питання, як стійкість до сірки, повторне окиснення, механічні властивості та деградація анодів. Представлено різноманітні підходи щодо покращення електрохімічних властивостей анода. Запропоновано нові шляхи підвищення характеристик анодних матеріалів.


АНОД, КЕРМЕТ, ПЕРОВСКІТ