Конференції

Дослідження структури поверхні волокон із гірських порід основного складу типу базальтів та силікатних систем

   
Г.Ф.Горбачов,
 
С.Д.Черюканов,
 
М.А.Скорик
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2090

Анотація

Проведено дослідження мікроструктури поверхні волокон із гірських порід та силікатних систем із додаванням ZrO2. Показано, що волокна мають доволі неоднорідну будову поверхні, зумовлену наявністю різного роду дефектів.


БАЗАЛЬТОВІ, ГІРСЬКІ ПОРОДИ, РОЗПЛАВИ, ЦИРКОНІЙВМІСНІ ВОЛОКНА