Конференції

Коефіцієнти тертя при прокатці

 
А.Г.Орел,
 
Л.О.Радченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2094

Анотація

Для визначення коефіцієнта тертя при симетричній прокатці застосовують різні методи (більше 20), з яких лише деякі можуть бути використані для несиметричної прокатки (метод випередження і метод визначення по діаграмі радіального тиску на валок). Розглянуто моделі сил тертя при прокатці і гіпотези про характер сил тертя між поверхнею торкання валків і прокатуваної смуги. До параметрів, від яких залежить коефіцієнт тертя при прокатці, відносяться хімічний склад матеріалу і стан поверхні валків, її шорсткість і температура металу. При прокатці компактних матеріалів виділяють коефіцієнт тертя при захваті заготовки і при сталому процесі. Останній, як правило, майже в 2 рази менше першого, що обумовлене точкою докладання рівнодіючої реакції прокатуваної заготовки на деформаційний вплив з боку валка. Величина коефіцієнта тертя визначає розміри осередку деформації і кутові параметри процесу прокатки, а саме величини кута захвату і нейтрального кута. Регулювання коефіцієнта тертя при прокатці дозволяє оптимізувати енергосилові параметри процесу.


КОЕФІЦІЄНТ СУХОГО ТЕРТЯ, МЕТАЛЕВІ ПОРОШКИ, МЕТАЛИ, ПРОКАТУВАННЯ