Конференції

Термодінамічні розрахунки в системі Fe–O–C–H та реакції розкладу/відновлення оксалатів заліза в складному газовому середовищі

  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Powder Metallurgy and Metal Ceramics: Springer International Publishing AG, 2009, Т.Vol.48, #11-12
http://www.materials.kiev.ua/article/2096

Анотація

У роботі проведено термодинамічний розрахунок процесів, що мають місце в системі Fe-Н-С-О при розкладі/відновленні оксалатів заліза у газовому середовищі, що створюється за рахунок термодеструкції високомолекулярних вуглеводнів. Це дозволяє зробити вибір оптимальних температурних режимів і співвідношень компонентів для отримання магнітних порошків, що містять залізо, медичного призначення визначеного фазового складу. Показано, що в даних кінетичних умовах продуктами розкладу/відновлення оксалатів заліза в складному газовому середовищі є фази, існування яких обґрунтовано с точки зору термодинаміки.


ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ ВУГЛЕВОДНІ, ОКСАЛАТ ЗАЛІЗУ, СКЛАДНА ГАЗОВА СИСТЕМА, ТЕРМОДИНАМІКА ПРОЦЕСУ