ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ (Mo0.9,Cr0.1)Si2 В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ ВИХІДНОЇ СУМІШІ

  
Л.С.Лиходід,
 
І.В.Уварова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
American Journal of Materials Science: Scientific & Academic Publishing, 2013, #2(6)
http://www.materials.kiev.ua/article/2098

Анотація

Вивчені особливості твердофазного синтезу твердого розчину (Mo0,9Cr0,1)Si2 в вакуумі в інтервалі температур 400-1200 °С в залежності від дисперсності та енергетичного стану віхідних порошків. Встановлено, що визначальним фактором, що впливає на особливості твердофазної взаємодії, є енергетичний стан вихідної суміші , в той час як підвищення дисперсності впливає тільки на температуру початку взаємодії. У разі неактивованої вихідної суміші або механоактивованої при невеликих обертах планетарного млина утворення твердого розчину протікає за рахунок дифузії кремнію в метал через проміжні стадії утворення нижчих і вищих силіцидних фаз молібдену з подальшою їх взаємодією. Механічна активація в планетарному млині з високим числом обертів барабана супроводжується не тільки зменшенням розміру часток, але також зміною енергетичного стану реакційної суміші , що призводить до зміни закономірності формування твердого розчину. В цьому випадку тверді розчини на основі двох вищих силіцидних фаз молібдену тетра-і гексагональної модифікації утворюються одночасно з поліморфним перетворенням нестабільної високотемпературної гексагональної фази β - MoSi2 в низькотемпературну тетрагональную фазу α - MoSi2.


НАНОМАТЕРІАЛИ, РОЗМЕЛ, СИЛІЦИДИ, ТВЕРДОФАЗНІ РЕАКЦІЇ