Термодинамічне моделювання фазових рівноваг в потрійній системі Mo-Fe-Cr

 
В.М.Даниленко,
 
Рубашевський О.А.†
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/209

Анотація

З використанням моделі квазісубрегулярних розчинів за допомогою оригінальних авторських програм розраховані проекції поверхонь ліквідуса та солідуса і ізотермічний переріз при температурі 1700 К системи Mo-Fe-Cr. За результатами розрахунку побудована реакційна схема при кристалізації.