Особливості класифікації наноматеріалів

 
Л.С.Херовимчук,
 
В.А.Петрова,
 
А.В.Яковлєв,
 
О.В.Щербицька
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #3
http://www.materials.kiev.ua/article/2109

Анотація

Визначено критерій взаємного переходу розмірних ефектів I і II роду для графеноподібних матеріалів з використанням макромолекулярної моделі оксиду графену. Критерій розрахований як гіперболічна функція атомного периферійного співвідношення (співвідношення числа поверхневих периметричних атомів до загальної кількості атомів у макромолекулі) від ступеня макроциклізації або середнього діаметра частки оксиду графену.