Комп’ютерна реалiзація алгоритму визначення мультифрактальних характеристик матеріалознавчих структур по їх двовимiрним зображенням

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2122

Анотація

Описано методику обчислення мультифрактальних характеристик матеріалознавчих структур по двовимірним зображенням, що отримуються, зокрема, за допомогою електронної мікроскопії, та наведено реалізацію цієї методики комп’ютерною програмою для відповвідної обробки зображень.


КОМП´ЮТЕРНА ПРОГРАМА, МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ ФОРМАЛІЗМ, ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ, СТРУКТУРА, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ