Конференції

Обчислення міцності нанокераміки з алмазоподібною структурою

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2124

Анотація

Розглянуто одноосьову [111] деформацію нанокристалів з алмазоподібною структурою. Розроблено математичну модель для обчислення енергії міжплощинних взаємодій за наявності вільної поверхні матеріалу. Показано, що нанокераміка має більш високу міцність, ніж окремі наночастинки, що входять до її складу.


ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ АТОМНИХ ПЛОЩИН, КОЕФІЦІЄНТ ХОЛЛА—ПЕТЧА, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ