Конференції

Особливості застосування методу регуляризації Тихонова до визначення параметрів дефектного стану механоактивованого порошку заліза

    
Н.В.Могила,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2126

Анотація

Запропоновано й обґрунтовано новий підхід до вибору наближення фізичного профілю, знайденого стійким методом регуляризації. Апробація підходу при розв’язанні рентгеноструктурної задачі, умови якої посилюють її нестійкість, пройшла успішно. Представлено результати вивчення впливу тривалості розмелу у високоенергетичному млині на структурний стан порошку заліза, одержані за методом аналізу інтегральних ширин. Інтегральні ширини визначалися із застосуванням класичного методу апроксимації та стійкого методу регуляризації.


МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА, ПАРАМЕТРИ ДЕФЕКТНОГО СТАНУ, РІВНЯННЯ ЗГОРТКИ, ФІЗИЧНИЙ ПРОФІЛЬ