Конференції

Математичне моделювання процесу окиснення заліза за участю твердофазної реакції утворення магнетиту

Б.Р.Чистяков,
  
В.В.Скороход,
 
А.М.Шахновський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2127

Анотація

Вивчено модель високотемпературного окиснення заліза, яка враховує реакцію твердофазного утворення магнетиту з закису і оксиду заліза. За результатами комп’ютерного моделювання встановлено існування термокінетичних коливань. Вивчено вплив швидкостей всіх реакцій на термокінетику процесу, що дозволило визначити пріоритетний вплив на процес реакції окиснення заліза до вюститу молекулярним киснем.


КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ОКСИД ЗАЛІЗА, ТЕРМОКІНЕТИЧНА ТРАЄКТОРІЯ ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА