НАУКА ПРО СПІКАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ, ДОСЯГНЕННЯ, ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
II. ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО СПІКАННЯ. РОБОТИ РАННЬОГО ПЕРІОДУ

В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2138

Анотація

Проаналізовано опубліковані в 40–50-ті роки минулого століття праці, присвячені експериментальному і теоретичному дослідженню кінетики спікання реальних порошкових систем. Детально розглянуто дві головні концепції пояснення природи так званої активності металевих порошків та порошків деяких неорганічних речовин при спіканні, перша з яких стосується провідної ролі механізму пластичної течії, а друга віддає перевагу ролі дефектів кристалічної структури, що утворюються в порошкових частинках при їх отриманні в нерівноважних умовах. З’ясовано причини, чому жодна з цих концепцій не може бути основою для побудови фізичної теорії активного спікання, яка б повністю узгоджувалась з експериментом.


ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ, КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, ПЛАСТИЧНА ТЕЧІЯ, СПІКАННЯ