Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КЕРМЕТІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ТИТАНУ З ДОБАВКОЮ ІНШИХ КАРБІДІВ

Т.П.Гребенок,
 
Т.В.Дубовик,
  
Л.О.Клочков,
 
А.О.Рогозінська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2145

Анотація

Досліджено властивості зносостійких керметів на основі карбіду титану з добавкою інших карбідів, отриманих двома технологічними варіантами: спіканням під тиском суміші порошків вихідних компонентів — TiC, VC, Mo2C, NbC, Ni, Cr, та спіканням під тиском суміші порошків попередньо синтезованого твердого розчину вихідних карбідів — (Ti, V, Mo, Nb)C з добавкою Ni та Cr. Встановлено, що кермет, отриманий за другим технологічним варіантом, має більш однорідну і дрібнодисперсну структуру. Це обумовлює його більш високі механічну міцність, твердість, тріщиностійкість, термостійкість та зносостійкість порівняно з властивостями кермету, отриманого за першим варіантом.


КАРБІД ТИТАНУ, КЕРМЕТ, СПІКАННЯ ПІД ТИСКОМ, СТРУКТУРА, СУМІШ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН