ЗАЛІЗНИЙ ВІК: ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2155

Анотація

Представлено історичну панораму народження та розвитку чорної металургії —основи виробництва заліза та його сплавів. Показано послідовність відкриттів, пов’язаних з технологією залізної криці, впливом вуглецю на формування чавуну та сталей, а також прогрес у ливарній та термомеханічній обробках сплавів заліза. Ці відкриття обумовили створення масштабної галузі виробництва, яка стала фундаментом промисловості та матеріальним базисом цивілізації. 


БУЛАТ, ВІДПАЛ, ГАРМАТИ, ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО, ЗАГАРТУВАННЯ, ЗАЛІЗНИЙ ВІК, ЗАЛІЗО, КИСЕНЬ-КОНВЕРТЕРНИЙ СПОСІБ, КОВАЛЬСЬКЕ ЗВАРЮВАННЯ, КРИЦЯ, КУВАННЯ, ЛИТВО, ПАНЦЕР, РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СІМЕНС-МАРТЕНІВСЬКИЙ СПОСІБ, СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ, ХОЛОДНА ЗБРОЯ, ЧАВУН