Конференції

ВПЛИВ ДОБАВОК ДИБОРИДА ХРОМУ В ІНТЕРМЕТАЛІДНУ МАТРИЦЮ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ NiAl–CrB2 У МОРСЬКІЙ ВОДІ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
     
Л.М.Капітанчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2172

Анотація

Методом анодних поляризаційних кривих вивчено вплив кількості добавки дибориду хрому в інтерметалід NiAl на корозійну стійкість композиційних матеріалів у 3%-ному водному розчині NaCl, що імітує морську воду. Показано, що введення більш корозійностійкого елементу (дибориду хрому) в інтерметалід NiAl не чинить суттєвого впливу на стійкість таких композитів у морській воді. Встановлено основні механізми перебігу корозійного процесу розроблених композиційних матеріалів в агресивному водному середовищі.


ДИБОРИД ХРОМУ, ІНТЕРМЕТАЛІД NIAL, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, МОРСЬКА ВОДА, ОЖЕ-АНАЛІЗ, ОКСИДНА ПЛІВКА