ВПЛИВ МЕТОДІВ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІДІВ ТИТАНУ

    
І.І.Тимофєєва,
  
К.Н.Гальцов,
 
А.А.Бондаренко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2176

Анотація

Досліджено поведінку детонаційних і плазмових покриттів в умовах сухого тертя в парах з титановим сплавом ОТ-4 і нержавіючою сталлю марки 07Х16Н6. Встановлено, що детонаційні покриття володіють набагато кращими триботехнічними властивостями, ніж плазмові покриття. Ймовірна причина полягає в наявності у структурі детонаційних покриттів нітридів алюмінію та титану, що володіють високою зносостійкістю. Досліджено окиснення детонаційних і плазмових покриттів за температури 900 °С у повітряному середовищі. Показано, що розроблені детонаційні та плазмові покриття мають більший опір окисненню, ніж титановий сплав ВТ-16 без покриття.


АЛЮМІНІД ТИТАНУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПЛАЗМОВІ І ДЕТОНАЦІЙНІ ПОКРИТТЯ, ПОКРИТТЯ