Конференції

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕШТАМПОВАНОГО ІНТЕРМЕТАЛІДУ Fe3Al

  
А.В.Толочина,
 
Р.В.Яковенко,
 
А.М.Грипачевский,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2191

Анотація

Для одержання інтерметаліду Fe3Al використано порошкові суміші двох видів, приготовлені змішуванням елементарних порошків у барабанному змішувачі або розмелом у планетарному млині. Спресовані з цих сумішей і спечені заготовки піддавали гарячому штампуванню, а далі здійснювали відпал поковок при 1100 та 1300 °С. Досліджено вплив режимів обробки на структуру і властивості отриманих матеріалів. Встановлено, що інтерметалід, отриманийіз розмеленої шихти, після гарячого штампування має більш високі міцність та тріщиностійкість порівняно зі сплавом, виготовленим із шихти без її розмелу. Відпал зразків при 1100 °С знижує міцність і тріщиностійкість обох сплавів, а підвищення температури відпалу до 1300 °С призводить до деякого росту цих характеристик. Твердість інтерметаліду, отриманого з нерозмелених порошків, більш висока порівняно з інтерметалідом, виготовленим із шихти, підданої попередньому розмелу, а відпал і підвищення температури останнього помітно зменшує твердість матеріалу.


ВІДПАЛ, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД FE3AL, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШОК, РОЗМЕЛ, ШИХТА