Конференції

БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ Hf–Ru–Rh
V. ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh

  
В.Г.Хоружа
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2196

Анотація

Врезультаті дослідження сплавів системи Hf–Ru–Rh в області складів 0−50% (ат.) Hf у литому та відпаленому при субсолідусних температурах станах, проведеного комплексом методів фізико-хімічного аналізу, вперше побудовано політермічні розрізи часткової системи Ru–HfRu–HfRh–Rh за ізоконцентратами 10, 25, 33,00 ± 0,33 і 37,5 ± 0,5% (ат.) Hf та за ізоконцентратою 5% (ат.) Ru. Розрізи відображують особливості діаграми стану системи, зокрема температурні інтервали кристалізації сплавів та характер фазових перетворень у них.


ВІДПАЛ, ДІАГРАМА СТАНУ, ІЗОКОНЦЕНТРАТА, ПОЛІТЕРМІЧНИЙ РОЗРІЗ, СПЛАВ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ ІНТЕРВАЛ КРИСТАЛІЗАЦІЇ, ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ