ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРБЦІЇ АЗОТУ НА ВИСОКОПОРИСТИХ ПОРОШКАХ ГРАФЕНОПОДІБНОГО НІТРИДУ БОРУ

    
Л.С.Суворова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2213

Анотація

Проведено атестацію пористої структури порошків графеноподібного нітриду бору t-BNg. Встановлено, що даний матеріал є однорідним з шаруватою структурою пор, мікро-мезопористим з розподілом пор в діапазоні 3,53–4,12 нм, на який припадає близько 55% об’єму та 60% питомої поверхні мезопор. Виявлено, що питома поверхня мікропор, розрахована за t-методом Дубініна–Кадлеца, складає 28,3 м2/г, а питома поверхня мезопор, розрахована за методом Баррета–Джойнера–Халенди, — 141 м2/г. Встановлено, що порошки графеноподібного t-BNg, виготовленого методом карбамідного синтезу, містять домішки поліконденсованих пласких частинок оксонітриду бору. Виділено домішку (рафінований сублімат — порошок білого кольору) з відмитого та висушеного порошку t-BNg шляхом подальшої термічної вакуумної обробки при температурі 540 К до тиску ≤1,0 Па. Сублімат ідентифіковано як шестичленний гетероциклічний димер з молекулярною формулою—H(OH)[(BON)2](OH)H.


ГРАФЕНОПОДІБНИЙ НІТРИД БОРУ T-BNG, ДОМІШКА, ОКСОНІТРИД БОРУ, ОЧИЩЕННЯ, СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ