Моделювання заповнення шлікером ємностей складної форми

Л.Н.Ткаченко,
 
О.О.Лещук,
 
В.В.Івженко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/221

Анотація

Шляхом комп"ютерного моделювання проведено оптимізацію заповнення шлікером ємності складної форми (вибір місця для інжекції) на прикладі сопла для аргонно-дугового зварювання з метою мінімізації вмісту найбільш типових дефектів - внутрішніх порожнин та неслітин. Виявлено, що рівномірне заповнення форми та найменша кількість дефектів отримується при розташуванні інжекційного отвору з вузького кінця сопла. На прикладі сопел для аргонно-дугового зварювання та розпилення абразиву показано, що заокруглення внутрішніх та зовнішніх кутів прес-форми дозволяє зменшити концентрацію напружень.