Конференції

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ПЛІВКОВІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІАМІДУ З ВМІСТОМ ФТОРУ І БОРИДУ НІКЕЛЮ

О.В.Паустовський,
 
Б.М.Рудь,
  
Є.Я.Тельников,
 
М.І.Сіман,
 
Смертенко П.С,
 
В.В.Кременицький,
 
Ю.І.Богомолов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2220

Анотація

Розглянуто перспективність розвитку резисторного матеріалознавства, а саме можливість створити композиційний плівковий матеріал на основі термостійкого поліаміду та бориду нікелю як струмопровідного наповнювача. Розроблено технологію отримання плівок: спочатку полив на скляну підкладку розчину полімеру з попередньо диспергованим у ньому наповнювачем, а потім формування при 80 °С з наступним сушінням при 150 °С до постійної маси. Вивчено мікроструктуру та топографію поверхні плівок за допомогою скануючого електронного та атомного силового мікроскопів. Показано утворення двошарового композиту з формуванням провідного кластеру з боку підкладки при концентрації струмопровідної фази більше 30% (мас.). Вивчено вольтамперні характеристики та проведено їх аналіз за допомогою диференційного методу. Отримано залежність R(T). Визначено температурний коефіцієнт опору, що є додатнім та становить 1,67 • 10–3 °С–1.


БОРИД НІКЕЛЮ, ВОЛЬТАМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, НАПОВНЮВАЧ, ПОЛІАМІДНА МАТРИЦЯ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ