ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННО-ІОННОЇ ЕМІСІЇ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3

  
М.А.Васильєв,
 
С.І.Сидоренко,
 
С.М.Волошко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2223

Анотація

Для розуміння природи унікальних механічних властивостей високоентропійних сплавів важливо знати характер і силу міжатомних взаємодій між однорідними і різнорідними атомами. Мета роботи полягала у використанні явища вторинно-іонної емісії для вирішення цього завдання стосовно сплаву Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3 з ГЦК-структурою. Вперше проведено кількісне порівняння виходу вторинних іонів для всіх компонентів сплаву і відповідних чистих металів та запропоновано рівняння для розрахунку енергії зв’язку атомів на підставі існуючих моделей механізму емісії вторинних іонів. У порівнянні з чистими металами встановлено зростання енергії зв’язку в сплаві для атомів Cr і Fe. Найсильніше зниження величини енергії зв’язку відзначено для атомів Mn. Зменшення енергії зв’язку для Co і Ni виявилося незначним. Зроблено припущення про вплив на енергію міжатомної взаємодії змін локальної щільності електронних станів при сплавленні порівняно з чистими металами.


АТОМНА СТРУКТУРА, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВТОРИННО-ІОННА ЕМІСІЯ, ЕНЕРГІЯ ЗВ'ЯЗКУ, МІЖАТОМНА ВЗАЄМОДІЯ